Nabízíme Vám poradenství a konzultace v oblasti společensky odpovědného veřejného zadávání veřejných zakázek:
  • vyhledání vhodných témat
  • zapojení vybraných hledisek do prováděcích dokumentů pro nákupy a veřejné zakázky
  • nastavení pravidel tak, aby byla v souladu s naší a evropskou legislativou
  • Spolupráce může probíhat od dílčí konzultace až po kompletní zpracování veřejné zakázky v oblastech společenské odpovědnosti veřejných a státních institucí

 
Odpovědné zadávání – cesta k efektivním zakázkám: motivační příručka pro ty, kdo chtějí zadávat odpovědně.
Publikace je ke stažení zde

Objednejte si
 zdarma
tištěnou publikaci!

Koncept odpovědného veřejného zadávání umožňuje institucím veřejné správy a místní samosprávy zohledňovat v rámci veřejných zakázek i běžných nákupů zboží a služeb vybraná společenská témata, která chce daná instituce řešit.

Nová ekonomika je obecně prospěšná společnost (zal. v roce 2008) zaměřující se na inovativní nástroje pro posílení socioekonomické prosperity a udržitelného rozvoje.

V současné době se primárně zaměřujeme na téma odpovědného veřejného zadávání.