Advokátní kancelář Řezníček & Co. navazuje na rodinnou tradici svých zakladatelů, kteří již 3. generací poskytují svým klientům komplexní právní služby ve všech právních oborech. Členové advokátní kanceláře mají zkušenost v oblasti občanského a obchodního práva, zastupování klientů před soudy, správními a zastupitelskými orgány, příprava právních analýz a stanovisek. Do portfolia firmy patří i působení ve statutárních orgánech společností vlastněných městy, zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek i s čerpáním fondů EU. Dle našeho pojetí vyžaduje poskytování profesionálních právních služeb v současné době pochopení podstaty věci, odbornou znalost, vstřícnost, aktivní přístup a integritu. Výzvou pro nás je pochopení prostředí a cílů klienta s následným realizováním jeho záměrů. O úspěchu hovoříme až v okamžiku, kdy je klient spokojen a vzniká dlouhodobý partnerský vztah.