Petr Sokol

Ředitel Nové ekonomiky, o.p.s, konzultant a metodik pro odpovědné veřejné zadávání

Petr absolvoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity a několik let učil na základní škole. Tři roky působil v občanském sdružení AISIS na pozici manažera projektů. Od roku 2008 pracuje pro společnost CSR Consult, která se věnuje strategiím v oblasti společenské odpovědnosti firem. V současné době je jejím jednatelem. K problematice odpovědného zadávání ve veřejné správě se dostal právě v souvislosti se společenskou odpovědností firem. Především v oblasti strategického uvažování a plánování lze najít řadu podobností.

S Novou ekonomikou již dříve spolupracoval na projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky (TESSEA).
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Leona Gergelová Šteigrová

Leona vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně (Ph. D.), ve své doktorandské práci se specializovala na téma europeaizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde - mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU - zastupovala Českou republiku v Evropské unii. Během předsednictví ČR v Radě EU předsedala Výboru pro vzdělávání Rady Evropské unie. Poté se rozhodla odejít do soukromého a neziskového sektoru a věnovat se tématu společenské odpovědnosti firem a v pozici ředitelky Nové ekonomiky také odpovědnému veřejnému zadávání. V současné době se věnuje odpovědnému zadávání na Ministerstvu práce a sociálních věcí.   
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Anna Kačabová

Absolvovala obor Občanský sektor na Fakultě humanitních studií University Karlovy v Praze. Od roku 1998 působí v neziskovém sektoru i v korporátní sféře především v oblasti PR, CSR a vzdělávání.

Pracovala v Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS), nejprve v projektu "Pomozte dětem!" jako koordinátorka benefičních akcí a poté jako manažerka korporátních grantových programů (NOKIA, Vodafone) zaměřených na neformální vzdělávání mládeže. Téma CSR se snažila rozvíjet i v rámci svého působení v pozici account managera v agentuře PR Point, kde mezi její klienty patřil např. Staropramen, Coca-Cola nebo NESTLÉ a kde se výrazně věnovala také digitálním médiím. Následně pečovala téměř 2 roky o CSR, charitativní projekty a interní komunikaci v české pobočce Citibank. V současné době se projektům v oblasti komunikace a vzdělávání věnuje „na volné noze“: koordinuje projekt Erasmus pro mladé podnikatele v rámci Nové Ekonomiky o.p.s.; spoluvytváří program Web Rangers pro společnost Google; jako konzultant na digitální PR spolupracuje s Proxima Sociale, o.p.s. Je vdaná a má 3 letého syna.  
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Anne McNamara

Anne má více než dvacetiletou zkušenost z oblasti sociálního podnikání, sociálních výzkumů a poradenství v soukromém sektoru. V průběhu své kariéry zakládala a vedla podniky, v jejichž předmětu podnikání se protínala společenská a ekonomická témata.Specializuje se na zohledňování společenských, sociálních a ekonomických aspektů v rámci velkých investičních projektů. Má rozsáhlou pracovní zkušenost z projektů ve Spojeném království a v Irsku.

Byla zapojena do řady velkých příměstských developerských projektů a investičních schémat zahrnujících, např.: hlavní rekonstrukci dálkových cest - Moss Side Regeneration; podporu developera při zajišťování prokazatelných lokálních společenských benefitů v průběhu realizace investiční akce bezprecedentního rozsahu (East Lancs - Elevate Pathfinder) či v Waverley - ASC funding, projektu zaměřeném na posílení místní samosprávy při rekonstrukci a revitalizaci bývalého uhelného revíru.Michaela Marksová Tominová 

Na projektu Sociálně odpovědné veřejné zadávání se v roli expertky v oblasti sociální politiky a sociální práce podílela až do svého jmenování ministryní práce a sociálních věcí v lednu 2014. 

Již 15 let se zabývá sociální politikou, problematikou lidských práv a rovných příležitostí. Pracovala jak v neziskovém sektoru (ředitelka Gender Studies, o. p. s., předsedkyně občanského sdružení Asociace pro rovné příležitosti), tak ve veřejné správě (gender focal point a poradkyně místopředsedy vlády na Úřadu vlády ČR, ředitelka odboru rodinné politiky a sociální práce na MPSV, ředitelka odboru rovných příležitostí ve vzdělávání na MŠMT). Je autorkou knihy „Rodina a práce – jak je sladit a nezbláznit se“, Portál, 2009.


Salia Mogensen

Salia pracuje pro přední britské společnosti jako poradce v oblasti dosahování společenských a ekonomických cílů prostřednictvím veřejných zakázek zejména v sektorech nakládání s odpady, železniční doprava a stavitelství, vzdělávání a zdravotnictví. Má rozsáhlé zkušenosti s přípravou nabídek zahrnujících podporu místní zaměstnanosti a kvalifikovanosti zaměstnanců. V zakázkách zaměřených na odpovědné zadávání má praktickou expertní zkušenost z projektů označovaných za dobrou praxi.

V roce 2012 Salia působila jako hlavní konzultant na odpovědné zadávání pro globální železniční společnost Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles’ při zpracování jejich nabídky pro Crossrail projekt v hodnotě 1 miliardy liber.


Jan Soudek

Nezávislý expert na veřejného zadávání a propojení s fiskální politikou

Jan je doktorandem Institutu Ekonomických Studií Univerzity Karlovy. Jeho práce je zaměřena na veřejné zakázky a snaží se hledat optimální mechanismy nákupu a potenciální zdroje neefektivity při zadávání VZ. Tématem se zabývá od roku 2007.V roce 2010 se podílel na projektu Iprovement of Public Procurement Systems in Czech and Slovak Republic. V roce 2011 se jako spolupracovník Zindexu a EPS, o.s. podílel na studii o Státních podnicích. Od roku 2011 pracoval jako konzultant a auditor pro veřejný sektor ve „velké čtyřce“, kde se podílel na řadě poradenských projektů jak strategického tak praktického charakteru. Vedle toho kontroloval zadávání veřejných zakázek financovaných z evropských fondů. Jeho poslední akademická práce ukazuje, že procedurální charakteristiky veřejné zakázky ovlivňují její výslednou cenu.


 

Petr Weikert

Mediální poradce projektu odpovědné veřejné zadávání

Petr pracuje v médiích více než 11 let, výběrem například dva roky v Týdnu a Týdnu.cz, pět let v Hospodářských novinách a od června 2013 v týdeníku Euro. Věnuje se zejména oblasti veřejných zakázek, dopravy nebo legislativy. Vedle pomoci obecně prospěšné společnosti Nová ekonomika se ve volném čase věnuje i sdružení Donovin.cz, které pomáhá zástupcům menšin získávat mediální zkušenosti pomocí kurzů a praxe v médiích. Půl roku pobýval v Indonésii.


David Řezníček

Advokátní kancelář Řezníček & Co.

David Řezníček je člen advokátní kanceláře se zaměřením na oblast obchodního práva. Jeho hlavní specializace zahrnuje právo korporátní, akvizice, due diligence, obchodní závazkové vztahy, zadávání veřejných zakázek, právní vztahy k nemovitostem a arbitrážní řízení. Působil ve statutárních orgánech a dozorčích radách řady významných společností (např. KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., GAMA GROUP a.s., BBB holding a.s. aj.). Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR, přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

 


Veronika Šancová

Veronika se věnuje neziskovým i komerčním projektům, které v sobě obvykle propojují vzdělávání, marketing a IT.

Vystudovala Sociální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně a obor Občanský sektor na Fakultě humanitních studií University Karlovy v Praze. Již od dob studií se věnovala tématu společenské odpovědnosti firem a působila jako konzultantka ve společnosti CSR Consult. Téměř 10 let spolupracovala s neziskovou organizací Aisis, kde se věnovala PR, CSR a fundraisingu. Od roku 2013 pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání, kde má na starosti vývoj webového portálu. Kromě toho je majitelkou firmy, jejíž aktivity zahrnují vývoj webových stránek, eshopů; marketing a zajištění merchandisingu. Snaží se věnovat jen smysluplným věcem, aby jí zbyl čas na její největší radost, kterou jsou její 3 děti a manžel. V Nové ekonomice má na starosti webovou prezentaci. 
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.