Shine Bid Services nabízejí své profesionální služby mezinárodním společnostem v prostředí velkých soutěží a vypisovaných zakázek. Pomáhají jim k perfektní nabídce vedoucí k vítězství  v soutěži a k podpisu kontraktu.

Ve Velké Británii stáli za vítěznými kontrakty v hodnotě 1,3 miliardy liber v oblastech stavebnictví, obchodu, vzdělávání, zdravotnictví, vybavení budov…  jakkoli jejich jménem nebyl podáván žádný z nich. 

Ve své práci se zaměřují na řízení a tvorbu nabídek. Srdcem řízení a přípravy nabídek je vytvoření unikátní strategie a postupů, které jsou v souladu jak se strategií organizace, tak konkrétního projektu, jehož nabídku zpracovávají. Tvorba nabídek pak stojí na silné myšlence, která je technicky dobře zpracovaná, přesvědčivá, argumenty jsou přístupné, strukturované a stručné…