Nová ekonomika, o.p.s. vznikla v návaznosti na projekt H/R/D/I, který realizoval Nový Prostor a byl financovaný programem CIP EQUAL z Evropského sociálního fondu. Převzala z něj tři okruhy činností - sociální ekonomiku, diversity management a zadávání veřejných zakázek se společenským rozměrem. Více viz webové stánky www.socialni-ekonomika.cz, www.diversity-management.cz a www.public-procurement.cz.

V listopadu 2011 byl ukončen tříletý projekt Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky – TESSEA financovaný z OP LZZ. Hlavním cílem projektu bylo podpořit rozvoj sociálního podnikání v České republice vytvořit model infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Projekt navazoval na výstupy Národní tematické sítě C Posilování sociální ekonomiky, která byla ustavena v rámci Programu Iniciativy Equal. V rámci projektu vznikla tematická síť, která je volným uskupením příznivců a zájemců o problematiku sociálního podnikání se širokou členskou základnou a expertním výborem, který je volen každý rok na výročních konferencích. Tato síť je od prosince 2012 koordinována obecně prospěšnou společností  3P – People, Planet, Profit

Na projektu spolupracovali dva mezinárodní partneři: School for Social Entrepreneurs (Velká Británie) a Univerzita Mateja Bela (Slovensko). Projekt byl zahájen 1.6.2009 a ukončen 30.11.2011.


Další informace:

www.socialni-ekonomika.cz
www.p-p-p.cz