Jihomoravský Kraj

JUDr. Michal Hašek – hejtman

Jihomoravský kraj už v minulosti přistoupil k centrálním nákupům energií či telekomunikačních služeb, díky kterým dokázal ušetřit desítky milionů korun ročně. Obdobným způsobem se nám daří zefektivňovat otevřená výběrová řízení na dopravní stavby. Odpovědné veřejné zadávání zohledňující kvalitu životních podmínek v našem kraji je dalším krokem, o který se budeme snažit jako zodpovědný hospodář svěřeného majetku., Jihomoravský Kraj, JUDr. Michal Hašek, hejtman


Kladno

Ing. Dan Jiránek – primátor a předseda Svazu měst a obcí ČR - Kladno

„V Kladně se dlouhodobě snažíme podporovat zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce. Například při poptávání úklidových služeb jsme dali prostor firmám zaměstnávajícím osoby se zdravotním znevýhodněním. Do projektu jsme vstoupili především proto, abychom v rámci námi vyhlašovaných veřejných zakázek identifikovali další příležitosti pro zlepšení zaměstnanosti, resp. uplatnitelnosti všech našich občanů na trhu práce. Chtěli bychom si v tomto směru vytvořit ucelenou strategii zaštiťující veřejné zadávání v našem městě", řekl Dan Jiránek.


Chomutov

Mgr. Jan Mareš - primátor – Chomutov

„Město Chomutov má zásadní zájem na zvyšování kvalifikace svých obyvatel a na zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Právě na tento aspekt bychom se chtěli v rámci odpovědného veřejného zadávání zaměřit a podpořit tak zaměstnanost v našem městě“, říká primátor Chomutova Jan Mareš.


Neratovice

Mgr. Lenka Mrzílková – starostka - Neratovice

„Město Neratovice má zájem podporovat malé a střední podniky, budeme hledat způsob, jak touto cestou podpořit zaměstnanost v našem regionu“, říká starostka Lenka Mrzílková.


Praha 4

Ing. Jiří Bodenlos – místostarosta – Praha 4


"
Jednou z klíčových strategií Městské části Prahy 4 je i podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, zvýšení jejich kvalifikace a uplatnění v životě. I proto v současné době využíváme myšlenky odpovědného zadávání veřejných zakázek, např. v oblasti údržby veřejné zeleně a úklidových služeb. Současně také spolupracujeme s našimi školami, kde studenti díky tomuto projektu získávají tolik potřebné praktické zkušenosti. Nadále plánujeme ve spolupráci s Novou ekonomikou o.p.s. vytvořit takovou strategii v oblasti veřejného zadávání zakázek, která by komplexně podpořila zaměstnanost v naší městské části."  


Smečno

Mgr. Pavla Štrobachová – starostka – Smečno

„Důležitou součástí strategie města Smečno je podpora místních podnikatelů a živnostníků. V odpovědném veřejném zadávání vidíme šanci jak je smysluplně zapojit. Proto budeme ve spolupráci s projektovým týmem a partnery hledat příležitosti, jak tuto strategii naplnit“, říká starostka Pavla Štrobachová.


Kolín

Mgr. Vít Rakušan – starosta - Kolín

„Pečlivě promyšlené a plánované veřejné zadávání považuji za příležitost, jak zohlednit vybrané strategické oblasti rozvoje města a vyhnout se problémům, které sebou přinášely některé předchozí zakázky a investice“, říká starosta Kolína Vít Rakušan.


Hradec Králové

MUDr. Zdeněk Fink – primátor – Hradec Králové

„Nabídka spolupráce s o. p. s. Nová ekonomika je jistě pro město Hradec Králové zajímavá. Zejména pro předem definovanou skupinu zdravotně či sociálně znevýhodněných obyvatel. V současné době analyzujeme možnosti zahrnutí konkrétních společenských témat do zadávání veřejných zakázek tak, aby byly v souladu s příslušnou legislativou.“