Nová ekonomika je obecně prospěšnou společností, která byla založena v roce 2008. 
Vznikla v návaznosti na projekt H/R/D/I, který realizoval Nový Prostor a byl financovaný programem 
CIP EQUAL z Evropského sociálního fondu. Z projektu EQUAL převzala a dále rozvíjí tři tematické 
okruhy – zadávání veřejných zakázek se společenským rozměrem, diversity management a sociální 
ekonomika. 

Ve svých aktivitách vyhledáváme a prosazujeme inovativní ekonomické nástroje, které sledují sociální 
a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk. Vycházíme z přesvědčení, že prosperita společnosti je 
založena na třech pilířích - ekonomické prosperitě, kvalitě životního prostředí a společenském 
kapitálu. Žádný z těchto pilířů by neměl být rozvíjen na úkor ostatních. 

Primárně se zabýváme propojováním s pilířem ekonomickým a podporujeme rozvoj a šíření inovací. 
Jedním z hlavních témat je pro nás odpovědné veřejné zadávání – tj. přístup k veřejnému zadávání, 
který umožňuje institucím veřejné správy a místní samosprávy zohledňovat v rámci veřejných 
zakázek i běžných nákupů zboží a služeb vybraná společenská témata, která chce daná instituce řešit. 
Zakladateli Nové ekonomiky jsou Anne McNamara, Robert Sztarovics, Ivo Jupa a Petra Francová. 

Členy správní rady jsou Pavel Trantina, Jozef Miškolci a Ivo Jupa. 

Ředitelem organizace je Peter Sokol (od listopadu 2014). 

Předchozí ředitelé: Petra Francová (2008-2011), Jiří Janeček (2011-2012) a Leona Gergelová Šteigrová (2012 - listopad 2014).