Projekt Veřejné zadávání odpovědné k životnímu prostředí

Cílem projektu, který byl realizován v období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016, bylo rozšířit povědomí českých zadavatelů o možnosti zohledňovat v rámci veřejných zakázek dopad poptávaného výrobku nebo služby na životní prostředí. 
Konkrétním příkladem popsaného přístupu může být vypsání veřejné zakázky na nákup autobusů či automobilů, kdy zadavatel zohlední vedle běžně používané ceny i míru emisí a upřednostní ta s nižší spotřebou, případně s alternativním pohonem, rekonstrukce či stavba budovy zohledňující environmentální dopady (např. z hlediska energetické účinnosti, apod.) či preference ekologického úklidu a využívání ekologicky šetrného spotřebního zboží, apod.

Uvedený přístup u nás ale není příliš často využíván. Předkládaný projekt proto vybraným českým obcím a institucím poskytl seznámení s konceptem odpovědného zadávání veřejných zakázek, expertní podporu při tvorbě strategie začlenění nejrůznějších aspektů v oblasti udržitelnosti do nákupů a zakázek a možnost představit dobrou praxi v rámci připravovaných konferencí.

Mezi zapojené subjekty patřil Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, města Kolín a Semily, Ministerstvo zemědělství ČR.
Během realizace projektu byla připravena publikace „Co je ekologicky šetrné veřejné zadávání?“, kterou si můžete stáhnout zde.
Původní stručný manuál pro účastníky projektu pak naleznete zde.

V rámci projektu byly připraveny tři akce, na nichž bylo téma široce diskutováno a byly představeny příklady dobré praxe. První akce proběhla 26. ledna 2016 na Ministerstvu zemědělství v Praze. Představeny zde byly příklady odpovědného zadávání Ministerstva zemědělství, Povodí, Lesů ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Druhá akce se uskutečnila dne 15. 3. 2016 v Hustopečích pod názvem „Lze v rámci veřejných zakázek zohledňovat jejich dopad na životní prostředí?“. Program akce je k dispozici zde.

Poslední, závěrečná konference se uskutečnila dne 23. 3. 2016 v Brně pod názvem „Veřejné zakázky odpovědné k životnému prostředí - nové příležitosti“. Na uvedené konferenci zahájené představiteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje vystoupili se svými zkušenostmi a příklady odpovědného zadávání zástupci Krajského úřadu Libereckého a Jihomoravského kraje, Ministerstva zemědělství, města Semily a Ministerstva práce a sociálních věcí. Odborný pohled pak nabídl děkan Fakulty technologie ochrany prostředí na VŠCHT, doc. Vladimír Kočí. Program akce naleznete zde.


V průběhu realizace projektu bylo připraveno několik tiskových zpráv, které se zaměřily na téma odpovědného zadávání. První se zaměřila na zapojení města Semily, druhá zpracovaná na Ministerstvu zemědělství při příležitosti uvedené konference, třetí doprovázela závěrečnou konferenci v Brně a čtvrtá souvisela s ukončením projektu a prezentací jeho výstupů. V případě jakýchkoli dotazů k projektu či k tématu odpovědného zadávání se na nás neváhejte obrátit a napište nám na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rádi vám poskytneme vydané materiály, prezentace či další informace.

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.