Poradenství a konzultace

V oblasti společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek

  • Vyhledání vhodných témat

  • Zapojení vybraných hledisek do prováděcích dokumentů pro nákupy a veřejné zakázky

  • Nastavení pravidel tak, aby byla v souladu s naší a evropskou legislativou

  • Spolupráce může probíhat od dílčí konzultace až po kompletní zpracování veřejné zakázky v oblastech společenské odpovědnosti veřejných a státních institucí

 

Vzdělávání a organizace seminářů a konferencí v oblastech

  • Společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek

  • Společenské odpovědnosti veřejných institucí

  • Finanční gramotnosti

 

Příprava a realizace propagačních kampaní tematicky navazujících na poslání organizace