Nová ekonomika, o.p.s. vznikla v návaznosti na projekt H/R/D/I, který realizoval Nový Prostor a byl financovaný programem CIP EQUAL z Evropského sociálního fondu. Převzala z něj tři okruhy činností - sociální ekonomiku, diversity management a zadávání veřejných zakázek se společenským rozměrem. Více viz webové stánky www.socialni-ekonomika.cz, www.diversity-management.cz a www.public-procurement.cz.