Při zadávání bylo využito soutěžního dialogu, během něhož byli uchazeči vyzváni, aby doplnili svou nabídku o sociální přínosy, které podle nich okres potřebuje. Ve finále zadavatel získal řadu sociálních výhod: 50 nekvalifikovaných pracovníků získalo každý rok zácvik v dovednostech ve stavebnictví, zapojeno bylo 28 učňů, 500 pracovníků získalo kvalifikaci, 15 zkušených pracovníků ročně si zvýšilo svou kvalifikaci atd.