Město Most ve veřejné zakázce na dodávku stavebních prací (celková hodnota souboru VZ činila přes 80 mil. Kč) požadovalo ve smyslu § 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, aby alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, pocházelo z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob.