V rámci veřejné zakázky na údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství ve dvou lokalitách městské části Praha 12 (2013-2017, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 24.917.000Kč), zadavatel využil kritérium hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska: A) Nabídkové ceny (váha 60%); B) Podílu realizace veřejné zakázky osobami se zdravotním postižením (váha 20%); C) Způsobu realizace veřejné zakázky (váha 20%).