Udržitelné zadávání veřejných zakázek bylo základním kritériem pro všechny dodávky Olympijských her v Londýně 2012: veškeré zboží, suroviny a služby budou posuzovány nejprve na základě potřebnosti a následně hodnoceny podle environmentálních, sociálních a etických kritérií a rovněž podle tradičního parametru - ceny. Stejné zásady byly použity i při výběru sponzorů.