Budoucnost, výzvy a bariéry odpovědného veřejného zadávání (Praha, 18. října 2013)

Budoucnost, výzvy a bariéry odpovědného veřejného zadávání

18. října 2013, Praha 

 

Koncept odpovědného veřejného zadávání umožňuje institucím veřejné správy a místní samosprávy zohledňovat v rámci veřejných zakázek i běžných nákupů zboží a služeb vybraná společenská témata, která chce daná instituce řešit (např. zaměstnání znevýhodněných osob, podpora vzdělávání, důraz na snížení zátěže na životní prostředí apod.).  Jaký prostor dostává tento koncept v rámci Evropské unie a v České republice? Co lze považovat za největší výzvy a překážky v jeho naplňování? Jak správně definovat relevantní témata?

 

V počátcích odpovědného zadávání ve Velké Británii sehrály důležitou roli firmy, které se samy ptaly, jakou přidanou hodnotu můžou v rámci realizace zakázky nabídnout. Dneska si své požadavky dokážou zadavatelé přesně definovat a pozitivní dopad jednotlivých řešení je o to větší.
Prezentace jsou k dispozici zde.

9:30 – 9:40 Odpovědné veřejné zadávání - představení tématu a semináře (Leona Gergelová Šteigrová, Nová ekonomika, Marcela Roche, British Chamber of Commerce)
9:40 – 10:10 Odpovědné zadávání po deseti letech - zkušenosti z Velké Británie (Sarah Ireland, Director of Strategy, Commissioning, Procurement & Performance, Croydon Council, London – UK, Alison Standfast, Head of procurement, Value Wales, Kenny Knox, Strategic Investment Board, Salia Mogensen, Infrabee)
10:10 – 10:25 Veřejní zadavatelé odpovědní k životnímu prostředí: environmentální požadavky jako součást veřejných zakázek (Vladimír Kočí, CENDEC, VŠCHT Praha)
10:25 – 10:40 Sociální odpovědnost ve veřejném zadávání: role "sociálních standardů" při realizaci veřejných zakázek (Radka Lukášová, Det Norske Veritas)
10:40 – 11:30 Diskuse (Moderuje Peter Sokol, Nová ekonomika)

Partnerem akce byla Britská obchodní komora.

Mediálním partnerem akce byl EurActiv.cz.


Debata byla součástí projektu vedeného Novou ekonomikou o.p.s., který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jeho cílem je podpora českých měst a institucí při zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních příležitostí v rámci veřejného zadávání.