Odpovědné nakupování ve veřejné správě

4. února 2014, 10:00 – 14:00 hod, Otevřená zahrada (Údolní 33, Brno – Konferenční sál)

Koncept odpovědného veřejného zadávání umožňuje institucím veřejné správy a místní samosprávy zohledňovat v rámci veřejných zakázek i běžných nákupů zboží a služeb vybraná společenská témata, která chce daná instituce řešit (např. zaměstnání znevýhodněných osob, podpora vzdělávání, ale také nákup ekologicky šetrných výrobků, fairtradových produktů, Bio apod.).  Nakolik je tento trend v České republice rozšířený? Umí čeští zadavatelé tato témata definovat a požadovat? Existují nějaké překážky? Jakou podporu nabízí neziskový sektor? Přijměte naše pozvání k diskusi, kde bychom rádi nejen na tyto otázky hledali společně odpovědi. Diskuse je určena zástupcům zadavatelů (obce, instituce veřejné správy), neziskového sektoru a firem.

 

Prezentace jsou k dispozici zde.

Fotografie k nahlédnutí zde.

 

10:00 - 11:00

Odpovědné veřejné zadávání - představení tématu (Peter Sokol, Nová ekonomika)

11:00 - 11:30 

Komentáře a otázky ke konceptu odpovědného zadávání (Moderuje Leona Gergelová Šteigrová, Nová ekonomika)

11:30 - 12:00

Přestávka na kávu

12:00 - 12:30

Fair trade jako součást veřejného nakupování (Stanislav Kominek, NaZemi)

12:30 – 12:45 

Nákup fairtradových výrobků v praxi (Jiří Janeček, Národní ústav pro vzdělávání)

12:45 – 13:30

Závěrečná diskuse (Moderuje Leona Gergelová Šteigrová, Nová ekonomika)

13:30 – 14:00 

Občerstvení a prostor pro networkingDebata je součástí projektu vedeného Novou ekonomikou o.p.s., který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jeho cílem je podpora českých měst a institucí při zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních příležitostí v rámci veřejného zadávání. Partnerem akce je Národní síť Zdravých měst a mediálním partnerem zpravodajský portál EurActiv.cz